W trosce o bezpieczeństwo

RODO

 
 
 

 

Obowiązek informacyjny Firma „BIZNES” Monika Pietryga w zakresie danych osobowych klientów

 

Szanowny kliencie

 

 1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych, jest Firma „BIZNES” Monika Pietryga (dalej: Firma „BIZNES”), adres: ul. Lwowska 236, 33-300 Nowy Sącz

 

 1. Kontakt do Firmy „BIZNES” w sprawie przetwarzania danych osobowych:

mail: biznespietryga@wp.pl

adres pocztowy: Firma „BIZNES” Monika Pietryga, adres: ul. Lwowska 236, 33-300 Nowy Sącz

 

 1. Źródło, z którego Firma „BIZNES” ma Twoje dane?

Firma „BIZNES” otrzymuje Twoje dane:

 • podczas zawierania i wykonywania z Tobą umowy (najczęściej umowy sprzedaży),

 • podczas składania przez Ciebie zapytania osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie,

 • podczas Twojego pobytu na stacji (w zakresie Twojego wizerunku, który może zostać utrwalony w związku z monitoringiem stacji)

 

 1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Firmę „BIZNES”?

Przetwarzanie danych osobowych przez FIRMĘ „BIZNES” jest niezbędne w niżej opisanych celach:

 • wykonania zawartej z Tobą umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO),

 • podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO),

 • prowadzenia postępowań sądowych, administracyjnych i mediacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 • prawnie uzasadnionego interesu Firmy „BIZNES” związanego z:

- zapewnieniem bezpieczeństwa klientów i mienia znajdującego się na terenie stacji poprzez monitoring (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

- zapewnieniem obsługi usług płatniczych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 1. Czy masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Jeżeli FIRMA „BIZNES” zwróci się do Ciebie o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, to w każdej chwili będziesz mógł cofnąć tę zgodę w zakresie tych danych, które FIRMA „BIZNES” przetwarza wyłącznie na podstawie Twojej zgody. Pamiętaj jednak, że przetwarzanie przez FIRMA „BIZNES” Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Firmy „BIZNES” (w zakresie Twojego wizerunku utrwalonego na monitoringu stacji, obsługi płatności) lub w celu wykonania zawartej z Tobą umowy, dlatego też w zakresie danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub w celu wykonania umowy, nie będzie zobligowana do uwzględnienia Twojego wniosku.

 

 1. Jaki jest czas przetwarzania przez FIRME „BIZNES” Twoich danych osobowych?

Firma „BIZNES” będzie przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie ustaną obowiązki Firmy „BIZNES” wynikające z zawartej z Tobą umowy lub z przepisów prawa lub dopóki nie minie termin przedawnienia Twoich roszczeń w stosunku do Firmy „BIZNES” oraz roszczeń Firmy „BIZNES” do Ciebie.

 

 1. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Jeżeli zawierasz z Firmą „BIZNES” umowę w celach niezwiązanych z działalnością gospodarcza, nie musisz nam podawać Twoich danych osobowych. Jeżeli jednak zażądasz wystawienia faktury, wymagamy od Ciebie podania następujących danych:

 • imię i nazwisko,

 • miejsce zamieszkania

Podanie tych danych jest wymogiem ustawowym.

 

Jeżeli prowadzisz indywidualną działalność gospodarczą, wymagamy od Ciebie podania danych identyfikujących twoją firmę celem wystawienia faktury. Podanie tych danych jest wymogiem ustawowym.

 

Jeżeli bierzesz lub chcesz brać udział w akcjach promocyjnych, konkursach możemy wymagać od Ciebie podania imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych, np. adres, numer telefonu, mail.

Podanie tych danych jest dobrowolne, jeżeli nie podasz tych danych osobowych nie weźmiesz udziału w akcji promocyjnej lub konkursie.

 

 1. Czy przekazujemy Twoje dane osobowe osobom trzecim

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Firmy „BIZNES” w celu:

 1. świadczenia usług informatycznych (np. hosting, utrzymanie systemów informatycznych),

 2. świadczenia usług księgowych, rachunkowych, prawnych, archiwizacyjnych.

 3. świadczenia usług marketingowych.

 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

 1. Twoje uprawnienia wobec Firmy „BIZNES” w zakresie przetwarzanych danych

 

Masz prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z zastrzeżeniami opisanymi w pkt. 5 powyżej.

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Twoje dane osobowe nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 

Informuję, że odbiór faktury VAT jest równoznaczne z wyrażeniem przez Pana/Pani zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury VAT przez administratora danych osobowych Firma Biznes Monika Pietryga. Szczegółowe informacje o zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, celu przetwarzania danych oraz wynikających z tego Pana/Pani praw znajdują się na stronie www.firmabiznes.pl w zakładce RODO.  

 

Planujesz zmianę auta? Mamy Twoje Auto Marzeń...
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone MOYANowySacz.pl
Lwowska 236, Nowy Sącz
www.firmabiznes.pl